Styrelsen

Ordförande: Dan Larsson 018-370814 danlarsson@telia.com
Viceordförande: Ola Jansson
Kassör: Harry Jansson 018-370660
Sekreterare: Gudrun Larsson 
Styrelseledamot: Anna-Carin Bränd, Petra Jansson
Valberedning: Matts Dahlqvist, Patrik Persson
Suppleant: Uno Karlsson, Åsa Lindén